در گذشته فقط شرکت ها از آسانسور برای حمل بار استفاده می کردند اما رفته رفته این وسیله راه خود را به خانه ها باز کرد.

آسانسور در آپارتمان

آسانسور مانند سایر قسمت های مشترک آپارتمان بخشی از ساختمان محسوب می شود. پس بهتر است نکات قانونی استفاده از آسانسور در آپارتمان را از طریق «مجله ملکی دلتا» بخوانید.

قوانین آپارتمان نشینی از بدو به وجود آمدن سعی کرده اند تا مشکلات همسایگان و ساکنین را در یک مجموعه مسکونی برطرف کنند. با ورود آسانسور به ساختمان قوانین نیز به آن ورود کرده و مشکلات ناشی از آن را پوشش می دهند.

ماده ۲۳ قانون تملک آپارتمان‌ها صریحا به موضوع آسانسور پرداخته است و بیان می دارد که در مورد استفاده از آسانسور، اعتراض ساکنین طبقات همکف و یا اول مبنی بر عدم پرداخت هزینه‌های مربوط به آسانسور به علت استفاده نکردن از آن، قابل پذیرش نیست.

 این قانون بدان جهت بوجود آمد که ساکنین طبقه اول یا همکف ادعا داشتند که عبور و مرور آنها منوط به آسانسور نیست و نیازی به آن ندارند ، پس چرا باید هزینه تعمیر و نگه داری آن را پرداخت کنند. این قانون به کمک سایر ساکنین آمد تا از حقوق آنان دفاع کند بدین صورت که قسمت های مشاع و هزینه های آن برعهده همه ساکنین است و دلیل استفاده نکردن از آن نمی تواند ادله ای بر عدم پرداخت هزینه آن باشد.

 آنچه که در ماده 4 قانون تملک آپارتمان‌ها به آن اشاره شده الزام همه مالکان یا ساکنین است و نمی توان گفت چون مالکی واحدی خالی از سکنه دارد موظف به پرداخت هزینه های ساختمان نیست. قسمت های مشاع ساختمان با مالکین و یا مستاجران سرو کار دارند و بودن یا نبودن ایشان تاثیری در هزینه های شارژ ندارد.

استفاده از آسانسور در آپارتمان

نکات حقوقی هزینه تعمیر و نگه داری آسانسور در آپارتمان

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که سرایدار ساختمان از حمل برخی وسائل توسط آسانسور جلوگیری کند. این بدان معناست که نمی توان هر وسیله ای را با آسانسور جابه جا کرد. دلیل این امر آن است که امکان دارد به آسانسور آسیب برسد.

از این رو اسباب‌کشی و حمل مصالح ساختمانی و نخاله‌های ناشی از تعمیرات به وسیله آسانسور ممنوع است و سرایدار ساختمان موظف به ممانعت از انجام این عمل خواهد بود. اما می توان با توافق و رضایت مدیر ساختمان به حمل بار در آسانسور پرداخت.

آسانسور در عین سادگی و سهولت استفاده بسیار خطر آفرین است. به همین خاطر باید بصورت دوره ای مورد بازرسی قرار بگیرد. معمولا مدیران ساختمان باید شرکت تولید و نگهداری آسانسور جهت بازرسی و تعمیر آن قرارداد دارند.

در طول فرآیند بازرسی مدیران ساختمان وظیفه دارند دستگاه را از سرویس خارج کنند و این خبر را از طریق نصب اعلامیه روی تمامی درهای آسانسور، به ساکنان ساختمان اطلاع دهد تا مبادا مشکلی برای ایشان بوجود آید.

هزینه نصب آسانسور باید توسط همه پرداخت شود اما این که این هزینه بر دوش مالک یا مستاجر است مسئله ای ست که توسط توافق یا قوانین مربوط حل و فصل می شود.

پیشنهاد مطالعه: مطلب «مراحل قانونی دریافت سند مالکیت المثنی» از مجله ملکی دلتا بخوانید.